Εφαρμογές ξηράς

Τα panels του συστήματος «MS» χρησιμοποιούνται
και σε εφαρμογές ξηράς όπως κατασκευή οικίσκων, κατασκευή / μετασκευή γραφείων κλπ.

 

Οικίσκοι

Οικίσκοι

 

Γραφείο στο Υπ. Μεταφορών

Γραφείο στο Υπ. Μεταφορών