Πόρτες πυρασφάλειας

Πόρτες πυρασφάλειας κλάσης B-15.

Πόρτες πυρασφάλειας κλάσης B-15.

Τομή πόρτας πυρασφάλειας κλάσης B-15